• Çerez Aydınlatma Politikası
 • Aydınlatma Metni
 • Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası
 • Başvuru Formu

www.neziroglu.com.tr Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni (aşağıda kısaca “Çerez Aydınlatması” olarak anılacaktır.) NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. (aşağıda kısaca “NEZİROĞLU” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Birçok web sitesi gibi,

www.neziroglu.com.tr ’ de (aşağıda kısaca “SİTE” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, SİTE üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Çerez Aydınlatması SİTE’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.Kişisel verilerinizin www.neziroglu.com.tr tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için sitemizde yer alan kişisel verilerin işlenmesi politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

1-) Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza yerleştirilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren tanımlayıcılar gibi çalışır.

2-) Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

Sahibine göre, site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Neziroğlu tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini Google, Facebook gibi farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

3-) Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

SİTE’de, kullanılan Çerezler, aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • SİTE’yi analiz etmek ve SİTE’nın performansını arttırmak. 
 • SİTE’nın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

4-) Çerez Türleri Nelerdir?

SİTE’de kullanılan çerez türleri şunlardır:

Zorunlu Çerezler:

Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve SİTE’de gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

Performans ve analiz çerezleri:

Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

İşlevsellik çerezleri:

İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.

Hedefleme ve Reklam çerezleri:

Hedefleme ve Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında SİTE reklam ağları veya üçüncü şahıslar (Google, Facebook vb.) tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, SİTE reklam ağları ile üçüncü şahıslara sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.

5-) SİTE'de Kullanılan Çerezler

1.Zorunlu Çerezler: 

Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) saldırılarını önlemeye yardımcı olur.

 • Performans ve analiz çerezleri:Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
 • Hedefleme ve Reklam çerezleri:
 • Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

  • com
   Web sitesinde ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, web sitesinde, reklamın alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.
  • com
   Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerinde davranışına dayanarak ziyaretçileri yeniden bir araya getirmek için kullanılır.
  • com
   Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.
  • net
   Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya net reklamlar sunmak amacıyla, reklam verenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.
  • net
   İade ziyaretleri için kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder.
  • net
   Aynı reklam ağını kullanan web sitelerini ziyaret ederken kullanıcının tarayıcısını tanıyan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Amaç, kullanıcı hareketlerini ve çeşitli reklam sağlayıcıların kullanıcı reklamlarını gösterme tekliflerini temel alarak reklamların gösterimini optimize etmektir.
  • ru
   Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

  6-) Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

  Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

  Adobe Analytics

  http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

  AOL

  https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-

  settings-on-browser

  Google

  Adwords

  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

  Google

  Analytics

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Google Chrome

  http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

  Internet

  Explorer

  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

  delete-manage-cookies

  MozillaFirefox

  http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

  Opera

  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

  Safari:

  https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

  7-) Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, sitemizde yer alan veri sahibi başvuru formunda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

  Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

  NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
  NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. olarak www.neziroglu.com.tr’yi ziyaret etmiş olan kullanıcılarımızı gizlilik sözleşmemiz ve kişisel bilgilerin toplanması hakkında bilgilendirmekten mutluluk duyarız. Bu sözleşmede yer alacak maddeler aşağıdaki gibidir.

  • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  • Veri Güvenliği
  • Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
  • Gizlilik Politikası Yürülüğü
  • Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz

  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları;
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından istihdamın sevk ve idaresi, Şirketimizin istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, müşteri hizmetleri ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır. 
   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;
  Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; Şirketimiz tarafından iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, topluluk şirketlerine, Şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
  Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesi kapsamında “Server”ları yurt dışında bulunan hizmet altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, veri sorumlularından/veri işleyenlerden bu şekilde temin edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır.
   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (sitemizde bulunan cookieler dâhil olmak üzere), yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
  Yukarıda yer alan Şirketin meşru amacı doğrultusunda Şirket içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; Şirketin içinde bulunan kameralarla da kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu yolla elde edilen veriler Şirket bünyesinde tutulmakta olup, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır.
  Dijital kopya şeklinde saklanan tüm veriler Şirket’in sisteminde bulunan serverına da kaydedilmektedir. 
  Veri Güvenliği;
  Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.
  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları;
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.  
  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  Veri Sorumlusuna Başvuru ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında İnsan Kaynakları ile iletişime geçmek ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile  kvkk@neziroglu.com.tr adresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
  Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarifede belirlenen ücret alınabilir.
  Veri Sorumlusu ;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni,   “KVKK” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir. 

  Söğütözü Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 108/B Çankaya Ankara adresinde bulunan NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. olup, www.neziroglu.com.tr veya kvkk@neziroglu.com.tr üzerinden Veri Sorumlusu ile  iletişime geçebilirsiniz.

   

  

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
  Kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve aktarımı aşamalarında azami hassasiyet göstermekteyiz. İlgili Kanunun 10. maddesinin gereği kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlenmekte ve veri sorumlusu sıfatıyla gerekli önlemleri almaktayız.
  Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5 ve m.6 hükümlerine uygun olarak, gerçek kişilerin ve tüzel kişi yetkilileri/temsilcilerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgiler, özel nitelikli kişisel veriler, yasal düzenlemeler kapsamında işlemekte, saklamakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız içindeki hizmetlerin sunulabilmesi, bu hizmetlere ve etkinliklere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi, kurumumuzun diğer ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, kredi başvuru işlemleri, müşteri kazanımı ve memnuniyeti amacıyla yapılan çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçları kapsamında işlenebilmektedir.
  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;
  Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik, üçüncü kişi ve/ veya yasal mercilerden, ürün ve
  hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla temin edilebilmekte, fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.
  İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak, ŞİRKETİMİZ ve ŞİRKETİMİZ İLE ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla, kişisel verilerinizi; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, gibi kamu tüzel kişileri ve kuruluşları; yurtiçi ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz, şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldıklarımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, kredi başvurusu halinde bankalar, ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilir.
  Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesi kapsamında “Server”ları yurt dışında bulunan hizmet altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, veri sorumlularından/veri işleyenlerden bu şekilde temin edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır. 
  Kişisel Veri Sahibinin Hakları;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi gereğince kişisel veri sahipleri;
  · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  · 6698 sayılı KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  Kişisel verilerin edinme nedenine göre; kişisel veriler, kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirlenen süre ile saklamalıdır, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
  Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde “Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

  Talepleriniz İçin İletişim Bilgileri;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile  kvkk@neziroglu.com.tr adresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
  Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarifede belirlenen ücret alınabilir.
  Veri Sorumlusu;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni,   “KVKK” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir. 

  Söğütözü Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 108/B Çankaya Ankara adresinde bulunan NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. olup, www.neziroglu.com.tr veya kvkk@neziroglu.com.tr  üzerinden Veri Sorumlusu ile  iletişime geçebilirsiniz.

  TALEBİN KAPSAMI VE SONUÇLANDIRILMASI
  Kişisel Veri Sahibi 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi kapsamında;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  *Talep konusu bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemelisiniz.

  Veri sorumlusu 6698 Sayılı Kanunun 13. Maddesi kapsamında;
  *Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
  *Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
  *Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
  *Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
  *İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.
  *İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  * Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  TALEBİN KAPSAMI VE SONUÇLANDIRILMASI
  Kişisel Veri Sahibi 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi kapsamında;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  *Talep konusu bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemelisiniz.

  Veri sorumlusu 6698 Sayılı Kanunun 13. Maddesi kapsamında;
  *Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
  *Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
  *Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
  *Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
  *İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.
  *İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  * Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

  • Çerez Aydınlatma Politikası
  • Aydınlatma Metni
  • Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası
  • Başvuru Formu

  www.neziroglu.com.tr Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni (aşağıda kısaca “Çerez Aydınlatması” olarak anılacaktır.) NSN MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. (aşağıda kısaca “NSN” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

  Birçok web sitesi gibi,

  www.neziroglu.com.tr ’ de (aşağıda kısaca “SİTE” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, SİTE üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

  Çerez Aydınlatması SİTE’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.Kişisel verilerinizin www.neziroglu.com.tr tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için sitemizde yer alan kişisel verilerin işlenmesi politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

  1-) Çerez ("Cookie") Nedir?

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza yerleştirilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren tanımlayıcılar gibi çalışır.

  2-) Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

  Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

  Sahibine göre, site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Neziroğlu tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini Google, Facebook gibi farklı firmalar yönetmektedir.

  Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

  Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

  3-) Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

  SİTE’de, kullanılan Çerezler, aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

  • SİTE’yi analiz etmek ve SİTE’nın performansını arttırmak. 
  • SİTE’nın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

  4-) Çerez Türleri Nelerdir?

  SİTE’de kullanılan çerez türleri şunlardır:

  Zorunlu Çerezler:

  Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve SİTE’de gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

  Performans ve analiz çerezleri:

  Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

  İşlevsellik çerezleri:

  İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.

  Hedefleme ve Reklam çerezleri:

  Hedefleme ve Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında SİTE reklam ağları veya üçüncü şahıslar (Google, Facebook vb.) tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, SİTE reklam ağları ile üçüncü şahıslara sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.

  5-) SİTE'de Kullanılan Çerezler

  1.Zorunlu Çerezler: 

  Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) saldırılarını önlemeye yardımcı olur.

 • Performans ve analiz çerezleri:Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
 • Hedefleme ve Reklam çerezleri:
 • Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

  • com
   Web sitesinde ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, web sitesinde, reklamın alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.
  • com
   Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerinde davranışına dayanarak ziyaretçileri yeniden bir araya getirmek için kullanılır.
  • com
   Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.
  • net
   Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya net reklamlar sunmak amacıyla, reklam verenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.
  • net
   İade ziyaretleri için kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder.
  • net
   Aynı reklam ağını kullanan web sitelerini ziyaret ederken kullanıcının tarayıcısını tanıyan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Amaç, kullanıcı hareketlerini ve çeşitli reklam sağlayıcıların kullanıcı reklamlarını gösterme tekliflerini temel alarak reklamların gösterimini optimize etmektir.
  • ru
   Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

  6-) Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

  Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

  Adobe Analytics

  http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

  AOL

  https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-

  settings-on-browser

  Google

  Adwords

  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

  Google

  Analytics

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Google Chrome

  http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

  Internet

  Explorer

  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

  delete-manage-cookies

  MozillaFirefox

  http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

  Opera

  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

  Safari:

  https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

  7-) Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, sitemizde yer alan veri sahibi başvuru formunda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

  Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

  NSN MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
  NSN MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. olarak www.neziroglu.com.tr’yi ziyaret etmiş olan kullanıcılarımızı gizlilik sözleşmemiz ve kişisel bilgilerin toplanması hakkında bilgilendirmekten mutluluk duyarız. Bu sözleşmede yer alacak maddeler aşağıdaki gibidir.

  • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  • Veri Güvenliği
  • Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
  • Gizlilik Politikası Yürülüğü
  • Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz

  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları;
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından istihdamın sevk ve idaresi, Şirketimizin istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, müşteri hizmetleri ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır. 
   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;
  Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; Şirketimiz tarafından iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, topluluk şirketlerine, Şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
  Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesi kapsamında “Server”ları yurt dışında bulunan hizmet altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, veri sorumlularından/veri işleyenlerden bu şekilde temin edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır.
   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (sitemizde bulunan cookieler dâhil olmak üzere), yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
  Yukarıda yer alan Şirketin meşru amacı doğrultusunda Şirket içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; Şirketin içinde bulunan kameralarla da kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu yolla elde edilen veriler Şirket bünyesinde tutulmakta olup, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır.
  Dijital kopya şeklinde saklanan tüm veriler Şirket’in sisteminde bulunan serverına da kaydedilmektedir. 
  Veri Güvenliği;
  Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.
  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları;
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.  
  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  Veri Sorumlusuna Başvuru ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında İnsan Kaynakları ile iletişime geçmek ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile  kvkk@neziroglu.com.tr adresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
  Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarifede belirlenen ücret alınabilir.
  Veri Sorumlusu ;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni,   “KVKK” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir. 

  Söğütözü Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 108/B Çankaya Ankara adresinde bulunan NSN MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. olup, www.neziroglu.com.tr veya kvkk@neziroglu.com.tr üzerinden Veri Sorumlusu ile  iletişime geçebilirsiniz.

   

  

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
  Kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve aktarımı aşamalarında azami hassasiyet göstermekteyiz. İlgili Kanunun 10. maddesinin gereği kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlenmekte ve veri sorumlusu sıfatıyla gerekli önlemleri almaktayız.
  Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5 ve m.6 hükümlerine uygun olarak, gerçek kişilerin ve tüzel kişi yetkilileri/temsilcilerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgiler, özel nitelikli kişisel veriler, yasal düzenlemeler kapsamında işlemekte, saklamakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, faaliyet alanımız içindeki hizmetlerin sunulabilmesi, bu hizmetlere ve etkinliklere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi, kurumumuzun diğer ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, kredi başvuru işlemleri, müşteri kazanımı ve memnuniyeti amacıyla yapılan çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçları kapsamında işlenebilmektedir.
  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;
  Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü, elektronik, üçüncü kişi ve/ veya yasal mercilerden, ürün ve
  hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla temin edilebilmekte, fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.
  İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak, ŞİRKETİMİZ ve ŞİRKETİMİZ İLE ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla, kişisel verilerinizi; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, gibi kamu tüzel kişileri ve kuruluşları; yurtiçi ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz, şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldıklarımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, kredi başvurusu halinde bankalar, ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilir.
  Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesi kapsamında “Server”ları yurt dışında bulunan hizmet altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, veri sorumlularından/veri işleyenlerden bu şekilde temin edilen kişisel veriler yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır. 
  Kişisel Veri Sahibinin Hakları;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi gereğince kişisel veri sahipleri;
  · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  · 6698 sayılı KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  Kişisel verilerin edinme nedenine göre; kişisel veriler, kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirlenen süre ile saklamalıdır, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
  Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde “Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

  Talepleriniz İçin İletişim Bilgileri;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile  kvkk@neziroglu.com.tr adresine iletebilir, bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla, güvenli elektronik imzalı olarak veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
  Kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, tarifede belirlenen ücret alınabilir.
  Veri Sorumlusu;
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince hazırlanan bu Aydınlatma Metni,   “KVKK” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında mevzuata uygun bilgilendirmeleri içermektedir. 

  Söğütözü Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 108/B Çankaya Ankara adresinde bulunan NSN MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş. olup, www.neziroglu.com.tr veya kvkk@neziroglu.com.tr  üzerinden Veri Sorumlusu ile  iletişime geçebilirsiniz.

  TALEBİN KAPSAMI VE SONUÇLANDIRILMASI
  Kişisel Veri Sahibi 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi kapsamında;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  *Talep konusu bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemelisiniz.

  Veri sorumlusu 6698 Sayılı Kanunun 13. Maddesi kapsamında;
  *Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
  *Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
  *Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
  *Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
  *İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.
  *İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  * Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  TALEBİN KAPSAMI VE SONUÇLANDIRILMASI
  Kişisel Veri Sahibi 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi kapsamında;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  *Talep konusu bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemelisiniz.

  Veri sorumlusu 6698 Sayılı Kanunun 13. Maddesi kapsamında;
  *Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
  *Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
  *Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
  *Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
  *İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.
  *İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  * Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  TALEBİN KAPSAMI VE SONUÇLANDIRILMASI
  Kişisel Veri Sahibi 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi kapsamında;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  *Talep konusu bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemelisiniz.

  Veri sorumlusu 6698 Sayılı Kanunun 13. Maddesi kapsamında;
  *Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
  *Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
  *Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
  *Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
  *İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.
  *İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  * Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.